Více než 50 000 produktů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Následující informace se týkají zpracování osobních údajů návštěvníků a/nebo zákazníků těchto internetových stránek (dále jednotlivě jen „Dotyčná osoba“), které provádí výše uvedený prodávající (v tomto článku dále jen „Provozovatel“). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č.j. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 18/2018 Sb. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Osobní údaje Dotčené osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem vyřizování objednávek a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi Dotčenou osobou a Provozovatelem, jsou: jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Dotčené osoby.

Právním základem zpracování těchto údajů je plnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy, kterou by jinak nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Provozovatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího, zákona o archivech a registraturách, zákona o účetnictví a zákona o DPH, tzn. minimálně po dobu 10 let.

Zpracováním osobních údajů Dotčené osoby může být pověřena společnost Logistic House, s.r.o., Jirásková 400/23 96501, Žiar nad Hronom, Slovenská republika, která Provozovateli poskytuje provozu internetového obchodu (dále jen „Zprostředkovatel“).

Při zpracování osobních údajů Dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele a poskytovatelů přepravních služeb v souvislosti s doručením objednaného zboží.

Dotčená osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenosnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotčené osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Zboží a/nebo služby nabízené v internetovém obchodě nejsou určeny pro návštěvníky mladší 18 let.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PŘIHLÁŠENÍ K NEWSLETTERU

Osobní údaje Dotčené osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa, jméno a příjmení Dotčené osoby.

Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotčené osoby ve smyslu § 13 ods. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. Čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotčené osoby o zasílání newsletteru Provozovatele.

Zpracováním osobních údajů Dotčené osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterových kampaní.

Při zpracování osobních údajů Dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotčená osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenosnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotčené osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Newsletter není určen pro návštěvníky mladší 18 let.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI VYUŽITÍ SLUŽBY REGISTROVANÝ ZÁKAZNÍK

Osobní údaje Dotčené osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem poskytnutí služby Registrovaný zákazník, jsou: Jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Dotčené osoby.

Právním základem zpracování těchto údajů je plnění práv a povinností spojených s využitím služby Registrovaný zákazník, kterou by jinak nebylo možné poskytovat v plném rozsahu.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotčené osoby o využívání služby Registrovaný zákazník.

Zpracováním osobních údajů Dotčené osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který Provozovateli poskytuje eshopová řešení spojená se zajištěním řádného provozu internetového obchodu, tedy is řádným fungováním služby Registrovaný zákazník.

Při zpracování osobních údajů Dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotčená osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenosnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotčené osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Služba Registrovaný zákazník není určena pro návštěvníky mladší 18 let.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

  Další informace